Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 24. května 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Kdy se musí instalovat před plynoměry protipožární armatury?
Je výrobce laboratorního stolu s rozvodem plynu povinen dát zákazníkovi prohlášení o shodě, nebo označit výrobek značkou CE?
Jaké zkoušky, nebo revize musí provést a doložit dodavatel při výměně starého plynového kotle za nový kondenzační, když:
a) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který nepřesáhne délku 3 m, a není provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
b) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který nepřesáhne délku 3 m, a je provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
c) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který přesáhne délku 3 m a není provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
d) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který přesáhne délku 3 m a je provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem, který je na stávajícím plynovém potrubí?
Jak postupovat, když uživatel nepředloží výchozí revizní zprávu plynového zařízení při provozní revizi? Jedná se o budovu, která je plynofikována dle uživatele nejméně 40 let a doklady se za tu dobu ztratily.
Dá se považovat za závadu bránící užívání, když uživatel nepředloží výchozí revizi?
O jaké platné normy a předpisy se můžeme opřít při zřizování odvodu spalin spotřebiče typu C přes obvodovou zeď. Někteří naši zákazníci tuto informaci vyžadují. V této souvislosti mám dotaz, zda je ČSN EN 15287-2 platná a nekoliduje s ČSN 73 4201, kde jsou podmínky pro odvod spalin přes zeď úplně jiné?

Lze použít světlík mezi činžovními domy o rozměrech 4 m x 5m s okny pro přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče ,,B,, umístěné v koupelnách domu. V dotčených domech došlo v rámci úspor k montáži oken s těsněním. Přivzdušňovací klapky montážní firma neřešila s odkazem, že pro přívod vzduchu doposud sloužil mimo jiné i okno do světlíku.
Jaké může být riziko obrácení tahu komína spotřebičů při tomto rozměru šachty a lze tuto možnost pro daný účel využít?
V pořadí již 19. ročník tohoto školení se uskuteční tradičně v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové ve dnech 10. a 11. dubna 2018.
Informace o organizaci a programu naleznete zde>>>


Práce pod tlakem plynu a při odstraňování havarijního úniku patří mezi nejnebezpečnější činnosti na plynových zařízeních. Vyšetřováním tragických událostí, majících za následek mnohdy i úmrtí, je většinou zjištěno, že příčinou bývá někdy až nepochopitelně neprofesionální přístup pracovníků montážních firem. Vyšetřující orgány pak konstatují, že pracovníci nebyli buď vůbec, nebo nedostatečně seznámeni s příslušnými předpisy a postupy.
S cílem zvýšit odbornou úroveň při provádění prací pod přetlakem plynu pořádá naše sdružení na třech místech odborné semináře na toto téma.
Bližší informace naleznete zde>>>


Je možno instalovat plynový kotel o výkonu 100 kW do vyhrazeného prostoru skladu hutního materiálu?
 
(1/29)
nep�ihl�en
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |