Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 29. srpna 2016  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Kdo zodpovídá za servis plynových spotřebičů ve lhůtách podle návodu výrobce?
Správcovská firma mi sdělila, že dle nového občanského zákoníku spadá servis do drobných oprav, které hradí vždy nájemník.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně. Přesto se v něm opět nařizují úkony za účelem prevence požáru v odvodech spalin, v nichž nemůže dojít k požáru, konkrétně v odvodech spalin od plynových spotřebičů, a to včetně odvodů spalin od kondenzačních kotlů. Státní úředníci tak zcela rezignovali na zdravý rozum, přestože na nesmyslnost a protiprávnost stanovování úkonů na odvodech spalin od plynových spotřebičů podle zákona o požární ochraně poukázali ve svém příspěvku na XXIII. ročníku mezinárodní konference „Požární ochrana 2014“ odborníci z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Ostrava, kteří uvedli, že v odvodech spalin ze spotřebičů na plynná paliva je vyloučena jak kumulace hořlavého materiálu, tak i iniciátor požáru.
V případě kontrol spalinových cest, v nichž je vyloučen vznik požáru, se tak jedná o státem posvěcenou šikanu, za kterou jsou občané nuceni si pod hrozbou pokuty zaplatit odhadem ročně stovky miliónů korun.
Celý článek naleznete zde>>>


Někteří zákazníci od nás požadují plynové hadice s otočnou koncovkou, protože to prý požaduje s ohledem na bezpečnost nějaký předpis. Mám k tomu dvě otázky.
Existuje nějaký předpis vyžadující použití hadic s otočnými koncovkami?
Nesnižuje se použitím otočných koncovek životnost hadic?
Který předpis stanovuje kvalifikaci svářeče oceli a v jaké periodicitě musí být svářeč přezkušován?
Vztahuje se povinnost provádět provozní revize vždy jen na právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu, která má s dodavatelem plynu uzavřenu smlouvu o odběru plynu k předmětnému plynovému zařízení, nebo i v přenesené odpovědnosti (např. nájemní smlouvou) na provozovatele (uživatele) plynového zařízení?
Revizní technik napsal striktní zákaz užívání sporáku s elektrickou troubou v garsonce. Sporák je nainstalován osm let. Garsonka má 40 m3, což sice nevyhovuje TPG 704 01, ale myslím si, že by stačilo instalovat hlásič oxidu uhelnatého. Garsonka má ústřední vytápění, nad sporákem je prostorová digestoř.
Podle informací na školeních se mají výměníky čistit mokrou cestou, protože jinak nedojde k dostatečnému odstranění přichycených nečistot. Navíc „suchou cestou“ může dojít k ohnutí částí výměníku a tak zhoršení odvodu spalin.
V návodu ke kotli Viadrus G 23 je však uvedeno, že turbulentní desky mají být při čištění vyjmuty, ale o čištění „mokrou cestou“ se zde nezmiňují.
Měl bych po servisním pracovníkovi žádat čištění výměníku ve vaně vodou nebo může být v tomto případě správný postup „suchou cestou“?
Jak postupovat při revizi, když je topidlo Gamat do komínu o výkonu 4 kW umístěno v místnosti určené ke spaní? Měl by být zakázán provoz?
 
(1/25)
nepřihlášen
  

5. 10. 2016

PRAHA

OKPZ – Osoba kvalifikovaná pro stavební a montážní práce v blízkosti plynových zařízení (práce s riziky úniku plynu a následného požáru a výbuchu)


18. 10. 2016

OSTRAVA

OKPZ – Osoba kvalifikovaná pro stavební a montážní práce v blízkosti plynových zařízení (práce s riziky úniku plynu a následného požáru a výbuchu)

19. 10. 2016

BRNO

OKPZ – Osoba kvalifikovaná pro stavební a montážní práce v blízkosti plynových zařízení (práce s riziky úniku plynu a následného požáru a výbuchu)


  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2016  |  webmaster  |