Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 24. dubna 2017  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Celosvařovaný ocelový nízkotlaký plynovod pro kotelnu na spalování zemního plynu o jmenovitém výkonu 480 kW prochází kotelnou až před vstup do kotelny, kde je instalován hlavní uzávěr kotelny (HUK) a od něj je veden zpět do kotelny.
Je takovéto řešení v souladu s předpisy?
Firma nainstalovala plynovod z měděných trubek a lisovanými spoji do vertikální šachty. Od stoupaček v šachtě jsou v každém podlaží odbočky do laboratoří. V šachtě je před každou odbočkou protipožární armatura. Nemá být tato armatura instalována těsně za prostupem v laboratoři?
Je možno použít měděné potrubí spojované lisováním na středotlaký domovní plynovod od HUP k regulátoru tlaku plynu?
Absolvování školení je nezbytnou podmínkou pro práci s montážním systémem Flexira Xconnect.
Celý článek zde>>>

Nová odborná akce Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Celý článek naleznete zde>>>

Jak je možné, že na trhu lze stále zakoupit kotle v provedení B a že je plynoinstalatérské firmy stále montují?
Je to v souladu s platnými předpisy?
Ano, je. Při jejich instalaci se postupuje podle předpisů pro plynová zařízení (TPG 704 01, ČSN 07 0703).
Celé stanovisko>>>


Kominík smí údajně podle živnostenského zákona čistit plynové spotřebiče. Doposud se jednalo o činnost, kterou směl provádět pouze servisní technik s osvědčením od Technické inspekce ČR a školením výrobce spotřebiče.
Jak to tedy je?
Uvádíme stručné informace o členství v Českém sdružení pro technická zařízení v letošním roce.

Celý článek naleznete zde>>>

K administrativní budově v areálu je přistavěn pilíř měření a regulace. Z něho pokračuje středotlaký plynovod s provozním tlakem 1 bar ocelovou trubkou DN 65 po stěně sklepu administrativní budovy, vystupuje z administrativní budovy a po fasádě druhé budovy je veden do venkovní plechové skříně regulace pro kotelnu, kde je tlak snížen na 2,1 kPa.
Je vedení tohoto středotlakého potrubí sklepem administrativní budovy, v níž nejsou instalovány plynové spotřebiče, v souladu s předpisy?
Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?
 
(1/27)
nepřihlášen
  

25. 4. 2017

PRAHA - ZRUŠENO

MONTÁŽNÍ SYSTÉM Flexira xConnect PRO ROZVODY MÉDIÍ


3. 5. 2017

KUTNÁ HORA

MONTÁŽNÍ SYSTÉM Flexira xConnect PRO ROZVODY MÉDIÍ


16. 5. 2017

Kurz LPG


PRAHA
Kurz se závěrečným prověřením odborné způsobilosti pracovníků k montáži, opravám, servisu, zkouškám a revizím na zařízení LPG k pohonu motorových vozidel


  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2017  |  webmaster  |