Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 12. července 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Končí tak praxe, kdy Technická inspekce České republiky zamítala žádosti o přezkoušení revizních techniků z důvodu nesplnění požadavků vzdělání podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, platného od 1. července 2022.

Takový revizní technik měl podle stanoviska příslušných státních orgánů a státní organizace dvě možnosti:
- doplnit si středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání podle nových požadavků, nebo
- ukončit, mnohdy i po mnoha desítkách let praxe, svou činnost

Celý článek naleznete zde>>>


V současné době probíhá po asi padesáti letech v panelových domech rozsáhlá rekonstrukce plynovodů. Narážíme přitom na problematiku prostupů nově instalovaných plynovodů v bytových jádrech panelových domů. Jedním z největších problémů je dodržení požární odolnosti nejméně 90 minut podle TPG 704 01, neboť tomuto požadavku nevyhovuje žádná pěna. Tento požadavek však postrádá technické opodstatnění, když asi 20 cm vedle prostupuje například kanalizační nebo vodovodní potrubí nebo větrací šachta s nulovou požární odolností (viz obrázek).
Z tohoto důvodu se nám jako optimální z bezpečnostního i ekonomického hlediska jeví řešení prostupu za pomoci certifikované korugované trubky Alpexgas a protipožární pěny. Cenově přijatelná korugovaná trubka je vytažena až téměř k plynoměru, má žlutou barvu, indikující plynovodní potrubí, a umožňuje snadnou manipulaci. Jediným mínusem je požární odolnost nesplňující požadavek TPG 704 01.
Odborné stanovisko naleznete zde>>>


Co se rozumí kopiemi dokumentů souvisejících se zkouškami nebo revizemi vyhrazených plynových zařízení v paragrafu o evidenci o zkouškách a revizích podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.?
Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Stručná informace o činnosti Českého sdružení pro technická zařízení, z.s. v roce 2024.
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2023 se uskutečnilo již tradiční školení profesí v oblasti plynových zařízení – ŘEKA 2023, opět v Kulturním domu Trisia v Třinci. Na školení bylo přítomno 128 účastníků, 41 zástupců vystavujících firem a 9 přednášejících.
Celé zhodnocení naleznete zde>>>

Požadavky na vzdělání u přezkušování montérů a revizních techniků plynových zařízení

V poslední době se na naše sdružení obracejí revizní technici a montéři plynových zařízení s žádostí o
radu, jak postupovat v případě, kdy je Technická inspekce České republiky odmítne připustit
k opakovanému přezkoušení z odborné způsobilosti s odůvodněním nesplnění požadavků na
vzdělání podle nařízení vlády účinného od 1.7.2022. Jedná se přitom i o odborníky, kteří prováděli
tuto činnost desítky let. Považují za právně nepřípustné, že jim současné právní předpisy ukončily
jejich dlouholetou pracovní kariéru a v některých případech poslala do řad nezaměstnaných.
Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma.
 
(1/36)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |