Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 23. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ZNOJMO

VÍCEVRSTVÉ TRUBKY A TVAROVKY COMAP SKINPRESS-GAS

- Školení
Termín: 16. 5. 2018

Číslo akce: 250

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- projektantům projektujícím plynovody v budovách
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- zaměstnancům firem provozujících odběrná plynová zařízení v budovách
- majitelům a uživatelům odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům


PROGRAM ŠKOLENÍ

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA V PDF 

 9:00 – 12:30 TEORETICKÁ ČÁST – ČSTZ 

1)      Vícevrstvé trubky, jejich složení, vlastnosti a značení
2)      Typy tvarovek pro lisované spoje rozvodů z vícevrstvých trubek a jejich značení
3)      Zabezpečovací prvky rozvodů z vícevrstvých trubek – druhy a jejich značení
4)      Typy lisovacích zařízení a nástrojů, jejich použití a nezaměnitelnost
         – Údržba těchto zařízení a stanovená technická kontrola
5)      Technologický postup lisovaného spoje
6)      Požadavky na vedení vnějších a vnitřních plynovodů
7)      Zásady vedení plynovodů pod omítkou a podlaze
8)      Provádění prostupů plynovodů
9)      Zásady kotvení plynovodu a připojování k armaturám, plynoměrům a spotřebičům
10)    Instalace a umisťování zabezpečovacích prvků
12:30 – 13:00 OBĚD
13:00 – 14:30 PRAKTICKÁ ČÁST
1)      Představení sortimentu SKINPRESS + SKINPRESS GAS
2)   Příprava konců trubek a tvarovek k provedení lisovaného spoje a příprava lisovacího zařízení k provedení lisovaného spoje
3)      Provedení alespoň 2 lisovaných spojů (dvou konců tvarovky)
14:30 – 15:00 ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ, DISKUSE

 

Lektoři:
ČSTZ, COMAP PRAHA

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929
COMAP Praha s.r.o.
Garant: Radek PAVEL, tel.: 284 860 404
PTÁČEK-velkoobchod, a.s.
Garant: , tel.: 547 101 400

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz
COMAP Praha s.r.o.
Krajní 801, 252 42 Jesenice, tel.: 284 860 404
COMAP Praha s.r.o.
Krajní 801, 252 42 Jesenice, tel.: 284 860 404

Místo konání:
PREMIUM hotel
Pražská 100669 02 Znojmo
669 02 Znojmo

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 11. 5. 2018

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 880 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 980 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 16052018

Vložné zahrnuje odborné materiály související s předmětem školení.

 
 Závazná přihláška

ZNOJMO

VÍCEVRSTVÉ TRUBKY A TVAROVKY COMAP SKINPRESS-GASDne 16. 5. 2018


PREMIUM hotel
Pražská 100669 02 Znojmo, 669 02 Znojmo

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (880 Kč) nečlena (980 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 16052018

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |