Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 11. srpna 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

PRAHA

Zřizování a provoz plynových zařízení s využitím nových technologií vlnovcových nerezových trubek pro rozvod plynu

- Školení
Termín: 4. 3. 2020

Číslo akce: 299

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- montážním, instalačním a servisním firmám zajišťujícím práce v oblasti odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům PZ s osvědčením F, G
- projektantům zajišťujícím projektování odběrných plynových zařízení v budovách
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- provozovatelům odběrných plynových zařízení v budovách


POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA

PROGRAM SEMINÁŘE
8:30 – 9:00
Prezence účastníků
9:00 – 9:40
Základní požadavky na stavbu a montáž plynovodů z nerezových vlnovcových trubek
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod. Problematika vedení plynovodu v konstrukcích, speciálně v podlahách. Provedení lisovaného spoje a jeho umístění do konstrukcí.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
9:40 – 10:40
Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
(Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
10:40 – 10:55
Přestávka na občerstvení
10:55 – 11:40
Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2018 a 2019
(Nejdůležitější změny. Připojování odběrných plynových zařízení, plynovody a přípojky z polyetylenu, revizní kniha plynového zařízení, základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu, kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách, plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
11:40 – 12:40
Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období (Kdy se musí před stávající HUP instalovat protipožární armatura? Smí dodavatel plynu určovat obsah revize? Co platí pro odvod spalin obvodovou stěnou? Smí se instalovat spotřebiče v provedení „B“? Jak se zabezpečují teplovodní soustavy?)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
12.40 – 13:20
Oběd
13:20 – 14:30
Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací z nerezových ohebných trubek EUROTIS.
(Řešení specifických problémů při montáži a vedení plynu, nejčastější nedostatky při prováděných instalacích.)
Zástupce firmy YPSILON PLUS
 
Lektoři:
DLE PROGRAMU

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Hotel Michael
Pod Lysinami 474
148 00 Praha 4

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 2. 3. 2020

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 980 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1280 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100, v.s. 04032020 
 Závazná přihláška

PRAHA

Zřizování a provoz plynových zařízení s využitím nových technologií vlnovcových nerezových trubek pro rozvod plynuDne 4. 3. 2020


Hotel Michael
Pod Lysinami 474, 148 00 Praha 4

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (980 Kč) nečlena (1280 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100, v.s. 04032020

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |