Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Neděle, 21. října 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Členství v ČSTZ v roce 2017
Uvádíme stručné informace o členství v Českém sdružení pro technická zařízení v letošním roce.

Celý článek naleznete zde>>>

Členství je buď individuální, nebo firemní. Členský příspěvek je u individuálního členství 500 Kč, u firemního člena je v závislosti na velikosti firmy od 1.000 Kč. Členstvím získává člen právo účastnit se odborných akcí pořádaných ČSTZ za snížené ceny a obracet se na ČSTZ při řešení problémů.

 
Členství opravňuje k objednávání služeb. V letošní nabídce jsou čtyři kategorie služeb, a to již od 500 Kč u kategorie Z až do 5.000 Kč u kategorie III. Pro členy se službami všech kategorií je vydáván v tištěné podobě čtvrtletník Informační servis ČSTZ. V elektronické podobě jsou pak u kategorií I až III na webových stránkách www.cstz.cz k dispozici kromě Informačního servisu ČSTZ všechny další doposud vydané odborné materiály, jako jsou odborná stanoviska, Speciály IS ČSTZ a odborná literatura.
 
Členstvím v ČSTZ posílíte postavení oboru plynových zařízení při prosazování jeho zájmů v legislativní oblasti i na trhu s energiemi, a to odstraňováním požadavků a podmínek snižujících konkurenceschopnost plynu.
 
Podrobnosti o členství získáte telefonicky na tel. č. 725 859 929 nebo na mailové adrese cstz@cstz.cz   Aktualizace: 05. 02. 2017
|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |