Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 14. prosince 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2017 – Třinec 7. – 8. 11. 2017

V letošním roce proběhne v Třinci již 6. ročník tohoto dvoudenního školení. Organizátoři jej připravují tak, aby účastníci nalezli odpovědi na problémy, se kterými se setkávají v každodenní praxi. Z tohoto důvodu budou požadovat po jednotlivých přednášejících, aby uváděli konkrétní případy aplikace ne zcela jednoznačných, a mnohdy i někdy si odporujících požadavků z různých předpisů, na které narážejí při instalaci plynových zařízení. Jako příklad uvádíme otázky týkající se připravované přednášky na téma aplikace požárních předpisů:

 1. Druhy prostupů z hlediska požární ochrany.
 2. Stavební výrobky z hlediska reakce na oheň.
 3. Třídění stavebních objektů OB 1, OB 2, OB 3 a OB 4.
 4. Třídění konstrukčních částí staveb: DP 1, DP 2, DP 3.
 5. Klasifikace požární odolnosti R, E, I, W, S.
 6. Těsnění prostupů potrubí plynu z venku do požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 7. Těsnění prostupů potrubí plynu stěnami z jednoho požárního úseku do jiného požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 8. Těsnění prostupů potrubí plynu stropy z jednoho požárního úseku do jiného požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 9. Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stěnami v rámci jednoho požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 10. Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stropy v rámci jednoho požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 11. Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stěnami a stropy u dřevostaveb (plasty, ALPEX, měď, ocel).
 12. Kdo smí provádět utěsňování prostupů potrubí plynu v rámci jednoho požárního úseku?
 13. Kdo smí provádět utěsňování prostupů potrubí plynu z jednoho požárního úseku do jiného požárního úseku?
 14. Které prostupy potrubí plynu stěnami a stropy musí být označeny?
 15. Jak musí být provedeno označení prostupu potrubí plynu stěnami a stropy?
 16. Jak musí být provedeny větrací otvory mezi požárnímu úseky?
 17. Jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu, pokud je uloženo v kovové chráničce?
 18. Jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu, pokud je uloženo v nekovové chráničce?
Dostatečný časový prostor bude dán i dalším dotazům i diskusi.
 
Na této akci je očekávána účast pracovníků oblastních inspekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, kterou účastníci školení vždy využívali k získání odborného názoru k problémům, s nimiž se setkávají při své činnosti.
 
Podrobný program školení s přihláškou bude zveřejněn na webových stránkách ČSTZ a v příštím číslu časopisu.

 
   Aktualizace: 13. 08. 2017
|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |