Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 23. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Semináře ČSTZ – IVAR CS – 2018 k aktuální problematice plynových zařízení

 

České sdružení pro technická zařízení připravilo se společností IVAR CS na začátek roku 2018 „Seminář ČSTZ – IVAR CS – 2018 k aktuální problematice plynových zařízení“, jehož cílem je seznámit účastníky s novými předpisy a změnami, k nimž došlo v období od předchozích seminářů, konaných počátkem roku 2016, informovat o nejnovějších případech pochybení šetřených Policií ČR a o novinkách v nabídce firmy IVAR CS. Podrobnější informace o náplni semináře je zřejmá z témat, která budou na seminářích přednesena:

Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 05 verze 1.3, platnost od 1.10.2017
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.)
 
Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
(Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů)
 
Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2016 a 2017
(Nejdůležitější změny. Kdy se před plynoměr musí instalovat protipožární pojistka. Podmínky pro umísťování detektorů hořlavých plynů. Požadavky na instalaci tmavých a světlých zářičů. Plynovody a přípojky z polyethylenu. Bioplynové stanice)
 
Systémové prvky pro kontrolu, detekci a uzavírání plynu
(NOVINKY v nabídce IVAR CS – plynové filtry, elektromagnetické ventily s manuálním nebo automatickým otevřením. Detektory koncentrace zemního plynu a CO, armatury pro rozvody a uzavírání plynu s integrovanou tlakovou zátkou.)
 
Požadavky při znovuuvádění plynového zařízení do provozu
(Kdy je nutno provést před opětovným uvedením do provozu zkoušku pevnosti i těsnosti a kdy postačí jen zkouška těsnosti? Musí být provedena vždy provozní revize? Kdy se postupuje podle TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a kdy je nutno respektovat i TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu“?)
 
Prostor bude dán, jako obvykle na školeních pořádaných ČSTZ, diskusi a výměně názorů.
 
Semináře se budou konat v následujících lokalitách a termínech:
 
23. 1. 2018
30. 1. 2018
31. 1. 2018
1. 2. 2018
6. 2. 2018
7. 2. 2018
8. 2. 2018
13. 2. 2018
14. 2. 2018
Bližší informace a on-line přihlášku a přihlášku ve formátu PDF naleznete kliknutím na příslušný odkaz ve výše uvedené tabulce.   Aktualizace: 25. 01. 2018
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |