Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 23. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Seminář „Provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu“
Práce pod tlakem plynu a při odstraňování havarijního úniku patří mezi nejnebezpečnější činnosti na plynových zařízeních. Vyšetřováním tragických událostí, majících za následek mnohdy i úmrtí, je většinou zjištěno, že příčinou bývá někdy až nepochopitelně neprofesionální přístup pracovníků montážních firem. Vyšetřující orgány pak konstatují, že pracovníci nebyli buď vůbec, nebo nedostatečně seznámeni s příslušnými předpisy a postupy.
S cílem zvýšit odbornou úroveň při provádění prací pod přetlakem plynu pořádá naše sdružení na třech místech odborné semináře na toto téma.
Bližší informace naleznete zde>>>


 

České sdružení pro technická zařízení připravilo seminář

PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA PLYNOVODECH POD PŘETLAKEM PLYNU
POSTUPY V PŘÍPADECH HAVARIJNÍHO ÚNIKU PLYNU
BEZÚNIKOVÉ TECHNOLOGIE V ROZVODU PLYNU
 
Reaguje tak na případy havárií, při nichž v uplynulých letech umírali pracovníci montážních firem. Při šetření těchto událostí bylo zjišťováno závažné porušování zásad bezpečnosti práce při činnostech na plynových zařízeních pod tlakem plynu, jejichž společným jmenovatelem byla neznalost těchto zásad.
 
Na semináři budou účastníci seznámeni mimo jiné
·      
  • s výsledky šetření konkrétních případů poruch, nehod a havárií Policií ČR a soudy ČR
  • s postupy v havarijních situacích, stanovení bezpečnostních pásem a opatření při úniku plynu
  • s požadavky na provádění prací podle kategorie plynovodů, odborná způsobilost, požadované dokumenty, bezpečnostní opatření při provádění prací

Prostor bude dán, jako obvykle na školeních pořádaných ČSTZ, diskusi a výměně názorů.

Semináře se budou konat v následujících lokalitách a termínech:
 
22. 2. 2018
27. 2. 2018
28. 2. 2018
Bližší informace a on-line přihlášku a přihlášku ve formátu PDF naleznete kliknutím na příslušný odkaz ve výše uvedené tabulce.   Aktualizace: 14. 02. 2018
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |