Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 23. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
GAS 2018 – ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ - 10. - 11. dubna 2018 v Hradci Králové
V pořadí již 19. ročník tohoto školení se uskuteční tradičně v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové ve dnech 10. a 11. dubna 2018.
Informace o organizaci a programu naleznete zde>>>


 
Dovolujeme si Vás pozvat na 19. ročník tradičního plynařského školení GAS 2018, které se uskuteční ve dnech 10.4. a 11.4.2018 v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové.
 
Na školení odezní od předních odborníků nejnovější informace z celého oboru plynových zařízení.
 
V rámci školení bude v prostorách hotelu Černigov probíhat výstava nových výrobků, technologií a materiálů za účasti předních firem z oboru plynových a souvisejících zařízení.
 
Na závěr prvního dne školení jsou všichni účastníci školení pozváni od 19. do 23. hodiny na společenský večer s rautem.
 
Závěr druhého dne školení je ukončen vědomostní soutěží s hodnotnými cenami od sponzorů školení GAS 2018.
 
POGRAM ŠKOLENÍ
 1. Požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních. Požadavky na vydávání oprávnění a osvědčení k jednotlivým druhům plynového zařízení.
 2. Přehled zařízení, která jsou považována za vyhrazená, a přehled plynových zařízení, která nejsou vyhrazenými.
 3. Problematika připravované nové legislativy pro vyhrazená plynová zařízení v oboru plynových zařízení (oprávnění, osvědčení, odborná způsobilost k výkonu činností kontrol, revizí a zkoušek, rozsah zařízení podléhajících revizím apod.).
 4. Přehled zjištěných pochybení odborných profesí při projekci, montáži a revizích plynových zařízení z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení.
 5. Rozbor některých posledních případů z vyšetřování a soudního řešení problematiky při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách a revizích plynových a souvisejících zařízení.
 6. Specifické požadavky na provádění činností montáží, oprav, údržby, kontrol a revizí u průmyslových plynovodů. Přehled parametrů některých průmyslových zařízení a specifické požadavky na provádění činností u těchto zařízení.
 7. Systém provádění revizí a kontrol odběrných plynových zařízení a následné řešení odstraňování závad. (Harmonogram revizí a kontrol, technologický postup revize, prováděné zkoušky a měření na rozvodu a spotřebičích, provádění údržby, odstraňování závad a dokumentace stavu, provádění servisu, řešení stavebních úprav majících vliv na bezpečnost a provozuschopnost OPZ.)
 8. Požadavky při znovuuvádění plynového zařízení do provozu (Kdy je nutno provést před opětovným uvedením do provozu zkoušku pevnosti i těsnosti a kdy postačí jen zkouška těsnosti? Musí být provedena vždy provozní revize? Kdy se postupuje podle TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a kdy je nutno respektovat i TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu“?)
 9. Zásobování zemním plynem (LNG) ze satelitních stanic v místech, do nichž není zaveden distribuční rozvod plynu. Řešení krytí špiček u odběratelů s nerovnoměrnou spotřebou i v případech jejich napojení na distribuční síť. Zajištění energetické bezpečnosti a záložního zdroje. Projektování, montáž a instalace podzemních i nadzemních zásobníků a provoz zařízení. Řešení pro neplynofikované obce, domácnosti, provozovny i průmyslové použití.
 10. Systémy a postupy provádění detekce úniku plynu v uzavřených a venkovních prostorách (Typy a vhodnost senzorů u používaných přístrojů pro jednotlivé aplikace, rozsahy měření přístrojů, detekované plyny, citlivost a tolerance přístrojů, kalibrace.)
 11. Požadavky dodavatele plynu na zřízení OPZ, umisťování hlavních uzávěrů plynu, regulátorů a plynoměrů. Postup dodavatele plynu při zjištění úniku plynu na OPZ. Poskytování informací o uložení plynového zařízení. 
 12. Systém zjišťování a odstraňování závad v těsnosti rozvodu plynu zjištěných při revizní činnosti. Odstraňování úniku plynu na provozovaných plynovodech pod plynem a na plynovodech odstavených z provozu. Kriteria pro rozhodnutí o jednotlivých metodách, použité metody, zařízení a materiály.
 13. Nejčastější nedostatky a porovnání specifických požadavků pro montáž, seřízení, uvedení do provozu a servis plynových kotlů kategorie B a kondenzačních kotlů. Ukázky chybných řešení v praktických podmínkách.
Časový program, organizační pokyny a přihláška budou k dispozici na těchto webových stránkách v první polovině února.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Za přípravný výbor:

Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin

 
   Aktualizace: 14. 02. 2018
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |