Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 20. července 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení – ovlivněte svými připomínkami jeho podobu

 

Informujeme Vás, že do připomínkového řízení byl předán Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Tento zákon má nahradit zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Po jeho schválení budou vydány i nové prováděcí předpisy, která nahradí vyhlášku č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, a vyhlášku č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 
S ohledem na skutečnost, že nový zákon i prováděcí předpisy budou mít dopad na podmínky v podnikání v oboru plynových zařízení, dáváme Vám tímto možnost vyjádřit se prostřednictvím našeho sdružení k návrhu tohoto zákona. Vaše připomínky zpracujeme a předáme prostřednictvím Hospodářské komory ČR předkladatelům zákona k vypořádání.

 Všechny materiály naleznete zde>>>.

Připomínky zašlete mailem na cstz@cstz.cz do 16. října 2018.   Aktualizace: 14. 10. 2018
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |