Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 27. května 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Špatná legislativa ztrojnásobila počet komínových požárů

 

V médiích se v nedávné době objevily informace o rekordním počtu komínových požárů v roce 2018. Touto problematikou jsme se zabývali v Informačním servisu ČSTZ 3/2018. Nyní jsme doplnili graf znázorňující počty komínových požárů od roku 1997 i o rekordní údaj z roku 2018, kdy došlo k 1 074 případů.

Z grafu je zřejmé, že ve srovnání s lety 1997-2014, kdy byl jejich počet víceméně stabilní, došlo počínaje rokem 2015 k jejich dramatickému nárůstu:
 
roční průměr v letech 1997-2014:
328 případů
rok 2015:
881 případů
rok 2016:
1.052 případů
rok 2017:
1.028 případů
rok 2018:
1.074 případů
 
Jaká událost způsobila, že se v roce 2015 zvýšil počet komínových požárů proti dlouhodobému průměru na 2,7násobek a v následujících letech na více než 3,3násobek?
 
Odpověď na tuto zásadní otázku jsme ve statistických ročenkách generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR), z nichž jsme čerpali údaje, bohužel nenašli. Dovolujeme si proto nabídnout naše vysvětlení.
 
V roce 2015 byla zpracovávána novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v němž byla stanovena pokuta občanovi až do výše 10 000 Kč za to, že si nepozve 1x ročně na kontrolu spalinové cesty kominíka. O této novele informovala opakovaně různá média. Přestože smyslem čištění a kontroly je prevence požárů vznikajících v souvislosti s provozem komínů, stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně (vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) občanům a firmám povinnost provádět tyto úkony i u komínů, u nichž je riziko požárů vyloučeno, konkrétně u komínů, na něž jsou připojeny spotřebiče plynných paliv (při spalování vzniká v podstatě jen voda a není tam zdroj zapálení, jakým jsou ve spotřebičích na pevná paliva jiskry). Kominíci tak nalezli rychle podstatně pohodlnější způsob obživy – vypisování papírů o kontrole. Vzhledem k počtu plynových spotřebičů je tak již řadu let téměř nemožné sehnat kominíka, který by vyčistil komín od spotřebičů na pevná paliva.
 
Příčinou dramatického nárůstu počtu nehod je tak, jako v mnoha případech, neznalost. V tomto případě neznalost přírodních zákonů. Bohužel, tato neznalost má tragické následky. Zatímco v roce 2014 bylo při komínových požárech zraněno 19 osob, v roce 2018 to bylo 38 osob a 2 osoby v důsledku požáru zemřely.

Jak jsme již uvedli, údaje o komínových požárech jsme čerpali z oficiální statistiky vedené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. V ní se samozřejmě nevyskytují všechny podrobnosti uvedené ve zprávách o vyšetřování příčin požárů. Uvítáme proto, když analýzu příčin skokového nárůstu počtu požárů od roku 2015, a především pak nápravná opatření, zpracuje tento orgán státní správy.

 

 
   Aktualizace: 27. 05. 2019
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |