Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 21. června 2021  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
Flexira
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Činnost ČSTZ v roce protiepidemických opatření

 

 

Poté, co nám epidemiologická situace na jaře letošního roku neumožnila uskutečnit tradiční dvoudenní školení GAS 2020 v Hradci Králové, byli jsme nuceni přerušit i přípravné práce na dvoudenní vzdělávací akci ŘEKA 2020, která měla proběhnout ve dnech 3. až 4. listopadu 2020.

Po zrušení akce GAS 2020 se jedná o druhé neuspořádané dvoudenní školení. Ze stejných důvodů neproběhla ani řada připravovaných jednodenních seminářů. Z Vašich četnějších telefonických i mailových dotazů je zřejmé, že mnozí z Vás postrádají možnost diskuse odborné problematiky na těchto vzdělávacích akcích.

Nucené rušení těchto vzdělávacích akcí zasáhlo citelně i naše sdružení, neboť jeho činnost je financována nejen z členských příspěvků a předplacených služeb pro členy, ale významně i nečleny účastí na námi pořádaných odborných akcí.

I přes letošní restriktivní opatření, která zasáhla nepříznivě nejen do činnosti našeho sdružení, ale s největší pravděpodobností i do Vaší podnikatelské činnosti, se snažíme pokračovat v aktivitách důležitých nejen pro Vaši každodenní činnost, ale i pro podnikání v oboru plynových zařízení v budoucím období.

Jedním z nejdůležitějších úkolů je v současnosti zkvalitnění a zjednodušení předpisů pro odběrná plynová zařízení v budovách. Na návrh našeho sdružení a Cechu topenářů a instalatérů ČR byly zahájeny práce na komplexní úpravě TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“. Našim cílem je, aby to byl předpis, v němž bude řešena celá problematiku všech trubních materiálů, vedení a instalace rozvodů, umisťování a provoz plynových spotřebičů všech kategorií, podmínky zkoušení, kontrol, revizí, servisu a provozu plynových zařízení. Zjednodušení vidíme v tom, že v tomto předpisu budou společné požadavky na všechny rozvody plynu, bez ohledu na použitý materiál, a poté specifické požadavky pro jednotlivé materiály (měď, vícevrstvé trubky atd.). Zkvalitnění by mělo spočívat ve zpřesnění nejednoznačných ustanovení a doplnění chybějících požadavků.

S ohledem na skutečnost, že výsledná podoba revidovaných pravidel ovlivní činnosti spojené s projektováním, stavbou, zkoušením, uváděním do provozu a instalací a provozem plynovodu a spotřebičů na řadu let, je v zájmu odborné veřejnosti, aby předpis neobsahoval neodůvodněné požadavky, snižující konkurenceschopnost zemního plynu ve srovnáními s jinými zdroji energie.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci na tomto předpisu. Ta by měla spočívat:

  1. V zaslání Vašich připomínek a námětů. Připomínky a náměty, včetně zdůvodnění, nám sdělte co nejdříve ve stručné formě (tj. ustanovení, kterého se připomínka nebo námět týká, a stručné odůvodnění).
  2. Po obdržení návrhu revidovaných pravidel Vám umožníme zúčastnit se prostřednictvím ČSTZ připomínkového řízení.
  3.  Podpora při prosazování připomínek. S ohledem na skutečnost, že své zájmy mohou prosazovat i jiné skupiny, může být rozhodující, tak jako tomu již bylo v minulosti, velikost členské základny daného profesního společenství. Byla by velká škoda, kdyby technicky opodstatněné požadavky byly zamítnuty s poukazem na nesouhlas početnějšího profesního společenstva.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o zvážení členství v Českém sdružení pro technická zařízení. Podmínky členství, nabízené služby s ním spojené a přihlášky naleznete na www.cstz.cz. S dotazy se můžete obracet na

Ing. Miroslava Burišina, email: cstz@cstz.cz, mobil: 725 859 929

Ing. Jiřího Buchtu, CSc., email: buchta@centrum.cz, mobil: 724 510 518

 
   Aktualizace: 13. 12. 2020
|  reklama  |  © ČSTZ 2021  |  webmaster  |