Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 24. května 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Učební texty ke zkouškám montérů a revizních techniků plynových zařízení
Účinný pomocník při přípravě ke zkouškám na TIČR.

 

Připravujete se na zkoušky u Technické inspekce České republiky (TIČR)? Pokud ano, čeká Vás časově náročné studium desítek právních předpisů, jako jsou zákony, vyhlášky a nařízení vlády, a ještě větší množství technických předpisů, jako jsou mezinárodní, evropské a české normy a technická pravidla. Značné množství času zabere již pouhé vyhledání a získání těchto předpisů.
 
České sdružení pro technická zařízení vydává již řadu let učební texty sloužící k přípravě montérů a revizních techniků k těmto zkouškám.
 
V těchto učebních textech jsou uvedeny jednoznačné a stručné odpovědi na zkušební otázky, z nichž jsou generovány náhodným výběrem testy.
 
V současnosti jsou k dispozici v elektronické podobě (PDF) následující učební texty s odpověďmi na otázky TIČR, používanými od roku 2017:
 
SPECIÁL IS ČSTZ č. 45 – Příprava ke zkouškám TIČR – Obecný test
SPECIÁL IS ČSTZ č. 46 – Příprava ke zkouškám TIČR – Domovní plynovody
SPECIÁL IS ČSTZ č. 47 – Příprava ke zkouškám TIČR – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
SPECIÁL IS ČSTZ č. 49 – Příprava ke zkouškám TIČR – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
SPECIÁL IS ČSTZ č. 50 – Příprava ke zkouškám TIČR – Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
SPECIÁL IS ČSTZ č. 51 – Příprava ke zkouškám TIČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
SPECIÁL IS ČSTZ č. 49 – Příprava ke zkouškám TIČR – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
SPECIÁL IS ČSTZ č. 50 – Příprava ke zkouškám TIČR – Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
SPECIÁL IS ČSTZ č. 51 – Příprava ke zkouškám TIČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
SPECIÁL IS ČSTZ č. 53 – Příprava ke zkouškám TIČR – Regulační stanice plynu
SPECIÁL IS ČSTZ č. 54 – Příprava ke zkouškám TIČR – Tlakové stanice LPG
SPECIÁL IS ČSTZ č. 55 – Příprava ke zkouškám TIČR – Rozvody LPG
SPECIÁL IS ČSTZ č. 57 – Příprava ke zkouškám TIČR – NTL a STL plynovody
SPECIÁL IS ČSTZ č. 58 – Příprava ke zkouškám TIČR – VTL plynovody
SPECIÁL IS ČSTZ č. 59 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2020
 
Publikace je možno si objednat na webových stránkách ČSTZ. Členové ČSTZ s kategorií služeb I a vyšší (od 1 500 Kč/rok) mají přístup ke všem dosud vydaným Speciálům a dalším odborným publikacím. Informace o členství a službách, vázaných na členství, naleznete zde.

Věříme, že se tyto Speciály stanou účinným pomocníkem při zvládnutí přípravy ke zkouškám, a to i bez nutnosti omezení běžných pracovních i jiných povinností.
   Aktualizace: 09. 03. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |