Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 6. prosince 2023  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2023 – Třinec 7. a 8. listopadu 2023

Letošní ročník této celostátní akce koná v Třinci ve dnech 7. a 8. listopadu 2023.

 
Tématem několika přednášek bude aplikace legislativy v oblasti vyhrazených technických zařízení – zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, s níž Vás ve svých přednáškách seznámí mimo jiné odborníci z oblastních inspekcí práce a Technické inspekce České republiky. Této problematice bude dán velký prostor v diskusi v rámci odborného programu. S ohledem na skutečnost, že této akci je očekávána velká účast pracovníků z většiny oblastních inspekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, budete mít příležitost diskutovat nejen s nimi, ale i s kolegy nejen o přednášené problematice, ale i o problémech, s nimiž se setkáváte při své činnosti.
 
Časový harmonogram školení a organizační pokyny jsou uvedeny zde   Aktualizace: 22. 10. 2023
|  reklama  |  © ČSTZ 2023  |  webmaster  |