Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 25. července 2017  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Uvádíme stručné informace o členství v Českém sdružení pro technická zařízení v letošním roce.

Celý článek naleznete zde>>>

K administrativní budově v areálu je přistavěn pilíř měření a regulace. Z něho pokračuje středotlaký plynovod s provozním tlakem 1 bar ocelovou trubkou DN 65 po stěně sklepu administrativní budovy, vystupuje z administrativní budovy a po fasádě druhé budovy je veden do venkovní plechové skříně regulace pro kotelnu, kde je tlak snížen na 2,1 kPa.
Je vedení tohoto středotlakého potrubí sklepem administrativní budovy, v níž nejsou instalovány plynové spotřebiče, v souladu s předpisy?
Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?
Požární preventista požaduje každoroční preventivní zkoušku funkčnosti protipožárních armatur FIREBAG. Odvolává se přitom na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). FIREBAG ovšem nemá reverzní funkci, tj. opětovné otevření po aktivaci. Zkouškou funkčnosti tak dojde k jejímu zničení. Má preventista pravdu nebo si vykládá uvedenou vyhlášku špatně?
Při provozní revizi v bytovém domě bylo zjištěno, že rozvody plynu v bytech jsou zhotoveny z měděného potrubí spojovaného měkkým pájením. Závada je hodnocena jako bránící bezpečnému provozu.
Upozorňujeme na nesprávnou informaci zveřejněnou v časopisu Topin 4/2016, podle níž je v souladu se změnou Z1 ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ nutno vybavit tepelné soustavy s výkonem zdroje větším než 24 kW mimo jiné zařízením proti zaplavení. Jedná se o dezinformaci, neboť uvedená norma se na teplovodní soustavy vůbec nevztahuje.
Celý článek naleznete zde>>>


V jakém prostoru z hlediska větrání smí být instalovány spoje na domovním plynovodu, zejména pak spoje lisované?
„Včera v odpoledních hodinách došlo při výkopových pracích prováděných zemními stroji k poškození plynovodu a následnému výbuchu a požáru unikajícího plynu. Při této události byly zraněny tři osoby. Škody na uniklém plynu vyčíslil provozovatel plynovodu na 300.000 korun, náklady na opravu okolních objektů poškozených výbuchem a požárem se odhadují na půl miliónu korun.“
Celý článek naleznete zde>>>

 
(2/27)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2017  |  webmaster  |