Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 22. září 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
V pořadí již 19. ročník tohoto školení se uskuteční tradičně v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové ve dnech 10. a 11. dubna 2018.
Informace o organizaci a programu naleznete zde>>>


Práce pod tlakem plynu a při odstraňování havarijního úniku patří mezi nejnebezpečnější činnosti na plynových zařízeních. Vyšetřováním tragických událostí, majících za následek mnohdy i úmrtí, je většinou zjištěno, že příčinou bývá někdy až nepochopitelně neprofesionální přístup pracovníků montážních firem. Vyšetřující orgány pak konstatují, že pracovníci nebyli buď vůbec, nebo nedostatečně seznámeni s příslušnými předpisy a postupy.
S cílem zvýšit odbornou úroveň při provádění prací pod přetlakem plynu pořádá naše sdružení na třech místech odborné semináře na toto téma.
Bližší informace naleznete zde>>>


Je možno instalovat plynový kotel o výkonu 100 kW do vyhrazeného prostoru skladu hutního materiálu?
Musí být středotlaký regulátor tlaku plynu s výkonem 25 m3/h, instalovaný v obvodové zdi bytového domu, vybaven vždy odfukovacím potrubím?
Skříně s regulátory budou volně přístupné z veřejně přístupných míst.
Dne 2.10.2016 jsme v článku zveřejněném na webu ČSTZ upozornili na nesprávnou informaci zveřejněnou v časopisu Topin 4/2016, podle níž je v souladu se změnou Z1 ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ nutno vybavit tepelné soustavy s výkonem zdroje větším než 24 kW mimo jiné zařízením proti zaplavení. Jednalo se o dezinformaci, neboť uvedená norma se na teplovodní soustavy vůbec nevztahuje.
Namísto zveřejnění opravy byla zpracována změna Z2, kterou byla změna Z1 zrušena. Tato v pořadí druhá změna je však opět v příkrém rozporu s ČSN EN 12828+A1 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav“, která požaduje zrušení všech národních norem, které jsou s touto evropskou normou v rozporu.
Nabízí se tedy otázka: Jedná se o nepochopení zcela jednoznačného ustanovení evropské normy, nebo jeho záměrné ignorování?
Podrobný komentář s argumenty prokazujícími, že ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ neplatí pro teplovodní soustavy, naleznete zde>>>


Jako vedoucí provozu požaduji, aby projektant opravil dokumentaci, v níž jsou navrženy uzávěry před plynovými zářiči instalovanými ve výrobní hale ve výšce 6 až 10 metrů a dále uzávěr pro celou halu umístěný vedle vchodu ve skříňce na obvodové stěně haly před středotlakým regulátorem plynu. V projektové dokumentaci chybí podle mého názoru dobře přístupný uzávěr instalovaný v hale na přívodním potrubí k zářičům.
Projektant považuje tento uzávěr za zbytečný, neboť jeho funkci plní stejně dobře uzávěr vedle vchodu do haly. Má projektant pravdu?
V jednom bytovém domu byl rekonstruován společný domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu k odbočkám pro plynoměry. Po dobu rekonstrukce (asi 1 týden) byl uzavřen hlavní uzávěr plynu. Po ukončení prací byla provedena tlaková zkouška rekonstruovaného plynovodu a před vpuštěním plynu i tlakové zkoušky plynovodů v jednotlivých bytech. Tlaková zkouška v bytech byla ve většině bytů hodnocena jako neúspěšná, neboť při ní došlo k poklesu tlaku. Z tohoto důvodu odmítla firma vpustit do uvedených bytů plyn.
Postupovala firma správně, když u stávajících plynovodů v bytech použila jako kritérium pro úspěšnou tlakovou zkoušku nulový pokles tlaku?
Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s hlavními zásadami a požadavky na instalaci těchto specifických zdrojů tepla.
 
(2/29)
nep�ihl�en
  

26. 9. 2018

Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech – prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav - OSTRAVA


6. 11. - 7. 11. 2018

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2018 - TŘINEC  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |