Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 21. listopadu 2017  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Absolvování školení je nezbytnou podmínkou pro práci s montážním systémem Flexira Xconnect.
Celý článek zde>>>

Nová odborná akce Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Celý článek naleznete zde>>>

Jak je možné, že na trhu lze stále zakoupit kotle v provedení B a že je plynoinstalatérské firmy stále montují?
Je to v souladu s platnými předpisy?
Ano, je. Při jejich instalaci se postupuje podle předpisů pro plynová zařízení (TPG 704 01, ČSN 07 0703).
Celé stanovisko>>>


Kominík smí údajně podle živnostenského zákona čistit plynové spotřebiče. Doposud se jednalo o činnost, kterou směl provádět pouze servisní technik s osvědčením od Technické inspekce ČR a školením výrobce spotřebiče.
Jak to tedy je?
Uvádíme stručné informace o členství v Českém sdružení pro technická zařízení v letošním roce.

Celý článek naleznete zde>>>

K administrativní budově v areálu je přistavěn pilíř měření a regulace. Z něho pokračuje středotlaký plynovod s provozním tlakem 1 bar ocelovou trubkou DN 65 po stěně sklepu administrativní budovy, vystupuje z administrativní budovy a po fasádě druhé budovy je veden do venkovní plechové skříně regulace pro kotelnu, kde je tlak snížen na 2,1 kPa.
Je vedení tohoto středotlakého potrubí sklepem administrativní budovy, v níž nejsou instalovány plynové spotřebiče, v souladu s předpisy?
Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?
Požární preventista požaduje každoroční preventivní zkoušku funkčnosti protipožárních armatur FIREBAG. Odvolává se přitom na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). FIREBAG ovšem nemá reverzní funkci, tj. opětovné otevření po aktivaci. Zkouškou funkčnosti tak dojde k jejímu zničení. Má preventista pravdu nebo si vykládá uvedenou vyhlášku špatně?
Při provozní revizi v bytovém domě bylo zjištěno, že rozvody plynu v bytech jsou zhotoveny z měděného potrubí spojovaného měkkým pájením. Závada je hodnocena jako bránící bezpečnému provozu.
 
(2/27)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2017  |  webmaster  |