Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 1. prosince 2021  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
Flexira
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Naše bytové družstvo si objednalo provozní revizi? Z důvodu bezpečnosti celého domu zněla objednávka i na posouzení bezpečnosti plynových spotřebičů, tj. plynových sporáků a plynových kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody.
Revizní technik uvedl v některých bytech jako závadu nedostatečnou kubaturu koupelny, v níž je umístěn plynový kotel s odvodem spalin do komína, přestože u jiných bytů s obdobnými kotli považoval kubaturu za vyhovující. Argumentoval tím, že v době instalace kotlů před 1. 8. 2013 platily přísnější požadavky na velikost místnosti, v níž je kotel s odvodem spalin do komína umístěn.
Má revizní technik pravdu a musíme tedy koupelnu stavebně upravit nebo instalovat kotel v provedení C?
Je možno instalovat měděné lisované potrubí ve větraném světlíku o rozměrech 2000 x 500 mm? Pokud ano, musí být potrubí opatřeno izolací MIRELON?
Vyšla nová technická pravidla popisující metody svařování PE plynovodů a přípojek.
Objednat možno zde>>>

.
Musí mít osoby zhotovující lisované spoje na potrubí z nerezové a uhlíkové oceli zvláštní školení?
V obci má být vybudovaná tlaková kanalizace. V jednom místě ji lze uložit v souběhu ve vzdálenosti 0,5 m až 0,6 m od středotlakého plynovodu. Provozovatel plynovodu s uložením tlakové kanalizace nesouhlasí z důvodu nedodržení vzdálenosti mezi oběma úložnými zařízeními, stanovenými prostorovou normou, a z důvodu, že zemní práce budou probíhat v ochranném pásmu plynovodu.
Je možno nalézt nějaké technické řešení, které by umožnilo uložení tlakové kanalizace v této vzdálenosti od středotlakého plynovodu?
V bytovém domě došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu, aniž o tom informoval představenstvo společenství vlastníků jednotek. Naštěstí nikoho nenapadlo, po zjištění, že mu nefunguje plynový sporák nebo plynový průtokový ohřívač vody, znovu otevřít hlavní uzávěr plynu.
Moje dotazy jsou:
Kdo a v jakém případě může uzavřít hlavní uzávěr plynu?
Kdo a za jakých podmínek smí otevřít hlavní uzávěr plynu?
Musí být postup a podmínky při uzavírání a otevírání hlavního uzávěru plynu uvedeny v nějakém dokumentu, např. ve stanovách společenství vlastníků jednotek?

Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Lze vést měděné lisované plynové potrubí uvnitř budovy pod omítkou? Dle TPG 700 01 je to možné, avšak ČSN EN 1775 doporučuje, aby lisované spoje byly umístěny ve větraných a přístupných místech. Český předpis je tak nepřípustně benevolentnější než evropská norma.
Jak má postupovat RT, zjistí-li připojení varné desky nebo plynového sporáku plynovou hadicí, která neodolá teplotě 650 °C po dobu 30 minut, když nejsou viditelné známky poškození, ale na vstupu plynu do hadice není instalována protipožární a nadprůtoková pojistka, jak požaduje TPG 704 01.
Dodavatel plynu rekonstruuje plynovodní přípojku až k hlavnímu uzávěru plynu ve sklepě domu. Požaduje, abych stávající kuželový kohout nahradil na své náklady kulovým uzávěrem s protipožární armaturou. Prý to požadují aktuální předpisy.
Má dodavatel plynu pravdu?
 
(2/33)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2021  |  webmaster  |