Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Neděle, 14. srpna 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 249/2020 – ČSTZ
V bytovém domě došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu, aniž o tom informoval představenstvo společenství vlastníků jednotek. Naštěstí nikoho nenapadlo, po zjištění, že mu nefunguje plynový sporák nebo plynový průtokový ohřívač vody, znovu otevřít hlavní uzávěr plynu.
Moje dotazy jsou:
Kdo a v jakém případě může uzavřít hlavní uzávěr plynu?
Kdo a za jakých podmínek smí otevřít hlavní uzávěr plynu?
Musí být postup a podmínky při uzavírání a otevírání hlavního uzávěru plynu uvedeny v nějakém dokumentu, např. ve stanovách společenství vlastníků jednotek?

Odborné stanovisko naleznete zde>>>

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

    Aktualizace: 20. 08. 2020
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |