Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 29. května 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Ostatní
Jaké jsou vlastnosti plynových hadic s otočnými koncovkami?
Plynové hadice jsou na domovních plynovodech běžným způsobem připojení, které má řadu nesporných výhod.
V článku jsou uvedeny informace o sortimentu jednoho z velkých českých výrobců.
Plynové hadice s otočnými koncovkami Řešením pro instalace, kde dochází k torzním pohybům na hadici např. vlivem manipulace se spotřebičem, jsou otočné koncovky.

Proč další typ koncovky?

U nerezových hadic s neotočnými závitovými koncovkami mohlo při nesprávném způsobu instalace (osa pohybu spotřebiče není v jedné rovině s osou hadice) docházet vlivem následné manipulace se spotřebičem k zakázanému krutu na hadici. Namáhání krutem může způsobovat nepříjemné kroucení hadice nebo povolování závitového spoje. Nerezové vlnovcové hadice ale ze své podstaty kompenzaci krutu neumožňují. Dříve běžně instalované pryžové hadice (např. typu NBR/KU) krut do jisté míry bez následků snášely. Zažité chybné instalační postupy pro pryžové hadice bohužel nejsou vhodné pro hadice z nerezových vlnovců s neotočnými koncovkami. Tuto situaci Vám teď pomohou vyřešit hadice s otočnými koncovkami, aniž byste měnili zažité způsoby instalace a své návyky, případně byli nuceni měnit polohu přípojného místa domovního plynovodu při výměně hadic.
 
Co tedy přináší použití hadice s otočnou koncovkou?
  • není třeba přizpůsobovat umístění uzávěru předpokládanému pohybu připojovaného spotřebiče
  • při výměně hadice ve stávající instalaci není třeba měnit umístění uzávěru
  • nemůže dojít k namáhání hadice krutem
  • koncovky je možné instalovat v libovolném pořadí
Nerezové vlnovcové hadice s otočnými koncovkami jsou tedy nejbezpečnějším a nejpraktičtějším způsobem připojení plynového spotřebiče a splňují i ty nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost.
Otočné koncovky jsou součástí všech nerezových hadic typů WS-Uni, WS-CE a VA/VA-CE, v jejichž názvu najdete
označení „(T)“.
 
Technické specifikace a popis otočné koncovky:
Maximální přípustná provozní teplota pro tento typ koncovky je 100 °C.
Otočná koncovka se vyrábí pro hadice v rozměrech od DN12 do DN25. Otočná část bývá nejčastěji závitová koncovka k těsnění do závitu (EN 10226-1).
Otočné koncovky jsou pro zajištění odolnosti vysokým teplotám (650 °C po dobu min. 30 minut) opatřeny speciálním těsnicím páskem, který zabrání při dosažení havarijní teploty úniku média.
Koncovku je možné použít pro plynná paliva (do 1 baru) a pro vodu (i pitnou) a ostatní média (do 10 bar).
 
Plynové připojovací hadice s otočnými koncovkami
Plynové připojovací hadice slouží především k připojování plynových spotřebičů. Rozděleny jsou do dvou skupin:
A. Hadice dle normy ČSN EN 14800 (nesou značku shody CE)
B. Hadice dle jiných standardů
 
A. Plynová hadice VA/VA-CE a WS-CE
Tyto typy hadic jsou představitelé nejvyšší třídy připojovacích plynových hadic co do užitné hodnoty, bezpečnosti,
životnosti i designu. Konstrukce hadic odpovídá ČSN EN 14800. Hadice splňují požadavky ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
 
Obr. 1 – Plynová připojovací hadice VA/VA-CE
 
Obr. 2 – Plynová připojovací hadice WS-CE
 
Technické parametry:
 
Světlost: DN12
Média: topné plyny (zemní plyn, propan, butana jejich směsi, apod.)
Provozní tlak: 0,5 bar
Provozní teplota: neumísťovat do prostor s teplotou vyšší jak 60 °C
Požární odolnost: 650 °C po dobu min. 30 min
Životnost: Při dodržení podmínek uvedených v návodu není životnost omezená
 
Stavba hadice VA/VA-CE
Vnitřní nerezový vlnovec: AISI 316L (1.4404)
Ochranná hadice: AISI 304
Opláštění: měkčené čiré PVC
Hadice dosahuje vysoké mechanické odolnosti.
 
Obr. 3 – Stavba hadice VA/VA-CE
 
Stavba hadice WS-CE
Vnitřní nerezový vlnovec: AISI 316L (1.4404)
Ochrana: nerezový oplet
Opláštění: měkčené čiré PVC
Hadice dosahuje vysoké míry flexibility.
 
Obr. 4 – Stavba hadice WS-CE
 
Koncovky:
R1/2 – Vnější kuželový závit ½“
G1/2 – Převlečná matice se závitem ½“
Rp1/2 – Vnitřní kuželový závit ½“
R1/2(T) – Otočná koncovka s vnějším kuželovým závitem ½“
Rp1/2(T) – Otočná koncovka s vnitřním kuželovým závitem ½“
657 – Normalizovaná koncovka s rukojetí pro armaturu 657
 
Připojení na bezpečnostní armaturu typu 657
Pro rychlejší a snazší obsluhu a zvýšení bezpečnosti je možné hadice typu VA/VA-CE i WS-CE na jedné straně
osadit koncovkou pro připojení na armaturu typu 657 (Hadice je pak dodávána i s armaturou.)
Svou konstrukcí umožňuje armatura rychlé uzavření/otevření průtoku plynu a bezúnikové připojení/odpojení hadice.
Odpojení nemusí provádět odborně způsobilá osoba jako u hadic se závitovými koncovkami, stačí být seznámen s návodem. Koncovka s rukojetí pro armaturu 657 umožňuje také otáčení (krut).
Armaturu 657 lze dodat také s integrovanou tepelnou pojistkou typu TGSA, která automaticky uzavře přívod plynu při dosažení aktivační teploty 100 °C a chrání tím např. připojený spotřebič s nedostatečnou požární odolností.
 
Obr. 5 – Hadice VA/VA-CE s armaturou typu 657
 
B. Plynová hadice WS-Uni
Jednovrstvá hadice (nerezový vlnovec) s plastovým opláštěním použitelná také pro vodu (i pitnou)
Splňuje požadavky normy ČSN 1775 a TPG 704 01.
 
Obr. 6 – Hadice WS-Uni
 
Technické parametry:
Dimenze: DN12
Média: topné plyny (zemní plyn, propan, butan a jejich směsi, apod.), voda (i pitná)
Provozní tlak:
- Plyn max. 1 bar
- Voda max. 10 bar
Provozní teplota: -40 až +100 °C
Požární odolnost: 650 °C po dobu min. 30min
Životnost: Při dodržení podmínek uvedených v návodu není životnost omezená
 
Stavba hadice
Vnitřní hadice: nerezový vlnovec AISI 316L
Opláštění: bílé PVC
 
Obr. 7 – Stavba hadice WS-Uni
 
Podle použitého média se hadice označuje jedním z přiložených barevných kroužků.
 
Obr. 8 – Označování hadic WS-Uni   Aktualizace: 01. 07. 2014
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |