Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
   Speciály IS ČSTZ
SPECIÁL IS ČSTZ č. 32 – Detekce hořlavých plynů a par
 
V roce 2013 bylo změnou Z2 zapracováno do TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná
paliva v budovách“ ustanovení, vyžadující provedení měření u spotřebičů v provedení B. Přestože požadavek na
měření není žádnou převratnou novinkou, neboť je požadován v obecné rovině ve vyhlášce č. 85/1978 Sb., o
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Podle ní se při revizi zjišťuje prohlídkou, vyzkoušením,
popřípadě i měřením provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.
Uvedením povinnosti měření do technického předpisu však nabyla obecně stanovená povinnost konkrétní
podobu, a to specifikací činností, při nichž musí být z bezpečnostních důvodů provedena u spotřebičů
v provedení B následující měření:
̶ koncentrace CO ve spalinách;
̶ koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
̶ tahu komína;
̶ teploty spalin.
Uvedená měření se provádějí při uvádění plynových spotřebičů v provedení В do provozu, při jejich seřizování
montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu.
K měření koncentrace oxidu uhelnatého a dalších plynů je na trhu k dispozici řada měřicích přístrojů, založených
na různých principech.
V této publikaci jsou popsány principy používané nejčastěji v technické praxi. Podrobnější údaje o detekční
technice jsou uvedeny v šesté části ediční řady Technická zařízení v budovách v otázkách a odpovědích –
energeticky úsporné technologie, která vyjde na přelomu 2013/2014.

8902
   Aktualizace: 31. 03. 2014
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |