Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
   Vydaná odborná stanoviska
Vydaná odborná stanoviska 2019

POUZE ELEKTRONICKÁ VERZE 

8904

614

Revizní technik uvedl ve zprávě o provozní revizi plynového zařízení jako závadu, že stoupačky nejsou na prostupu podlažími opatřeny ochrannými trubkami, jak požadovala tehdy platná ČSN 386441 z 15.12.1980 a jak požadují i současně platné předpisy (ČSN EN 1775 a TPG 704 01). V návrhu na opatření uvádí, aby byly dodatečně instalovány chybějící ochranné trubky.

Je tento návrh opodstatněný?
 
615
 
Může se kotel po výpadku elektrické energie uvést do provozu samočinně, nebo je nutný zásah obsluhy?
V naší kotelně s kotli Wolf CGB 100 se po obnovení dodávky elektrické energie neobnovuje provoz kotlů, a proto je musí znovuuvádět do provozu obsluha.
 
616
 
Je možný odvod spalin boční stěnou nad úrovní střechy (viz obrázek)? Kominík tvrdí, že ne, protože je to v rozporu s normou, a požaduje úpravu.
Je nutno odvod spalin upravovat, když plynový kotel funguje již řadu let bez problémů?
 
617
 
V bytovém domě, kde je 12 bytových jednotek, budou v suterénu v místnosti 6 x 5 x 2 m umístěny dva kotle v provedení „C“ o výkonu 2x 28 kW. Jedná se tedy o technickou místnost. Odkouření bude dělené s odvodem spalin obou kotlů společným potrubím DN125 nad střechu (koruna komína +16,00m nad podlahou suterénu) volným komínovým průduchem. Nasávání spalovacího vzduchu bude z této technické místnosti přes 2 nasávací mřížky minim. 10 x 10 cm (bez sacího potrubí) osazené ve stejné výšce a stejné stěně fasády (soklu) tohoto domu. V téže místnosti bude přívod plynu ke kotlů. Plynoměr a HUP bude umístěn na fasádě domu ve skříni.
Dle TPG 704 01 pro spotřebiče typu C není žádné omezení na prostor ani větrání místnosti.
Existuje nějaký předpis, který by ukládal zhotovení dalších provětrávacích otvorů v této technické místnosti? Bylo by v případě nutnosti dostačující zvětšení nově budovaných otvorů pro přívod spalovacího vzduchu?
 
618
 
Jaký předpis opravňuje pracovníky plynáren vyžadovat při obnovování dodávky plynu po odebrání plynoměru kromě provozní revize plynového zařízení zápis o kontrole spalinové cesty? Bez předložení tohoto dokumentu neumožní dodávku plynu.
 
619
 
Na plynové kotelně v Ostravě se dvěma kotly – Thermona Therm, DUO 50 T o výkonu 18-49 kW, které mají odkouření přes obvodovou zeď, chceme provést výměnu uvedených kotlů. Kotle jsou v provozu asi 20 let. Uvedená kotelna je součástí objektu a slouží pro jeho vytápění.
V objektu jsou restaurace, fitcentrum, sklad, Česká pošta atd. Nejedná se o bytový dům. Nejbližší objekt – panelový bytový dům je vzdálen více než 15 m.
Stávající kotle chceme nahradit kondenzačními kotly Viessmann – Vitodens 200-W, 12-49 kW. Odkouření chceme zachovat přes obvodovou zeď. Je to možné?
 
620
 
V průmyslovém objektu jsou dvě plynové kotelny II. kategorie. Hlavní uzávěr plynu je v kiosku na fasádě budovy. Rozvod plynu dimenze DN 32 do obou kotelen je navržen o přetlaku 300 kPa. Každá kotelna má vlastní havarijní uzávěr plynu v kiosku u HUP s vazbou na detekci plynu v příslušné kotelně a elektrickou požární signalizaci (EPS). Rozvod plynu je podle ČSN EN 15001-1. Potrubí navrhujeme ocelové z podélně svařovaných trubek pro tlakové účely s certifikátem 3.1, materiál P235 T1, spoje potrubí svařované WPS, WPQR.
Na potrubí nebudou žádné rozebíratelné spoje. Potrubí je vedené pod stropem kotelny, kde je chráněné polohou proti mechanickému poškození.
Zákazník si přeje, aby výpadek jedné kotelny neovlivnil provoz druhé kotelny.
Je možné vést potrubí plynu přes jednu kotelnu do té druhé kotelny?
Uvědomuji si, že kdyby došlo k úniku plynu z potrubí procházející 1. kotelnou, zavře detekce havarijní uzávěr 1. kotelny ale plyn bude unikat z potrubí pro 2. kotelnu dál.
 
621
 
Dodavatel plynu rekonstruuje plynovodní přípojku až k hlavnímu uzávěru plynu ve sklepě domu. Požaduje, abych stávající kuželový kohout nahradil na své náklady kulovým uzávěrem s protipožární armaturou. Prý to požadují aktuální předpisy.
Má dodavatel plynu pravdu?
 
622
 
Jak má postupovat RT, zjistí-li připojení varné desky nebo plynového sporáku plynovou hadicí, která neodolá teplotě 650 °C po dobu 30 minut, když nejsou viditelné známky poškození, ale na vstupu plynu do hadice není instalována protipožární a nadprůtoková pojistka, jak požaduje TPG 704 01.
 
623
 
Lze vést měděné lisované plynové potrubí uvnitř budovy pod omítkou? Dle TPG 700 01 je to možné, avšak ČSN EN 1775 doporučuje, aby lisované spoje byly umístěny ve větraných a přístupných místech. Český předpis je tak nepřípustně benevolentnější než evropská norma.
    Aktualizace: 28. 01. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |