Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
   Vydaná odborná stanoviska
Vydaná odborná stanoviska 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ VERZE

 

8904

624

V bytovém domě došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu, aniž o tom informoval představenstvo společenství vlastníků jednotek. Naštěstí nikoho nenapadlo, po zjištění, že mu nefunguje plynový sporák nebo plynový průtokový ohřívač vody, znovu otevřít hlavní uzávěr plynu.
Moje dotazy jsou:
Kdo a v jakém případě může uzavřít hlavní uzávěr plynu?
Kdo a za jakých podmínek smí otevřít hlavní uzávěr plynu?
Musí být postup a podmínky při uzavírání a otevírání hlavního uzávěru plynu uvedeny v nějakém dokumentu, např. ve stanovách společenství vlastníků jednotek?
 
625
V obci má být vybudovaná tlaková kanalizace. V jednom místě ji lze uložit v souběhu ve vzdálenosti 0,5 m až 0,6 m od středotlakého plynovodu. Provozovatel plynovodu s uložením tlakové kanalizace nesouhlasí z důvodu nedodržení vzdálenosti mezi oběma úložnými zařízeními, stanovenými prostorovou normou, a z důvodu, že zemní práce budou probíhat v ochranném pásmu plynovodu.
Je možno nalézt nějaké technické řešení, které by umožnilo uložení tlakové kanalizace v této vzdálenosti od středotlakého plynovodu?
 
626
Musí mít osoby zhotovující lisované spoje na potrubí z nerezové a uhlíkové oceli zvláštní školení?
 
627
Je možno instalovat měděné lisované potrubí ve větraném světlíku o rozměrech 2000 x 500 mm? Pokud ano, musí být potrubí opatřeno izolací MIRELON?
 
628
Naše bytové družstvo si objednalo provozní revizi? Z důvodu bezpečnosti celého domu zněla objednávka i na posouzení bezpečnosti plynových spotřebičů, tj. plynových sporáků a plynových kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody.
Revizní technik uvedl v některých bytech jako závadu nedostatečnou kubaturu koupelny, v níž je umístěn plynový kotel s odvodem spalin do komína, přestože u jiných bytů s obdobnými kotli považoval kubaturu za vyhovující. Argumentoval tím, že v době instalace kotlů před 1. 8. 2013 platily přísnější požadavky na velikost místnosti, v níž je kotel s odvodem spalin do komína umístěn.
Má revizní technik pravdu a musíme tedy koupelnu stavebně upravit nebo instalovat kotel v provedení C?
 
629
Kvalifikace svářečů při činnostech na plynových zařízeních podle TPG 702 01
 
630
Plynový kotel 24 kW v provedení B je instalován v nevětrané místnosti (bez oken a větracích otvorů), dveře místnosti jsou na chodbu se schodištěm v přízemí objektu o třech podlažích. Odvod spalin komínem nad střechu. Spotřebič byl instalován cca před 25 lety, po krátkém vyzkoušení nebyl již používán s tím, že je jako záložní tepelný zdroj v případě poruchy kotle na pevná paliva.
Prosím, jaké je nutné splnit podmínky pro uvedení spotřebiče do provozu?   Aktualizace: 28. 01. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |