Novinky
Nové nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Dnem 1. července 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Tímto dnem pozbývají platnosti vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Text nařízení vlády č. 191/2022 Sb. naleznete zde>>>
Datum vydání: 14. 06. 2022         Datum poslední úpravy: 16. 08. 2022

© ČSTZ 2024