Novinky
Odborné školení systémů COMAP MultiSkin Gas
České sdružení pro technická zařízení připravilo se společností COMAP „Odborné školení systémů COMAP MultiSkin Gas“, jehož cílem je seznámit účastníky s novými předpisy a změnami, k nimž došlo v předchozích třech letech, informovat o nejnovějších případech pochybení šetřených Policií ČR a o novinkách v nabídce firmy COMAP.
Semináře se budou konat v následujících lokalitách a termínech:
  
14.9.2022
15.9.2022
4.10.2022
5.10.2022
6.10.2022
Bližší 
Bližší informace, program a on-line přihláška a přihláška ve formátu PDF je k dispozici po kliknutí na příslušný odkaz ve výše uvedené tabulce.

Zájemci o osvědčení pro montáž systému MultiSKIN GAS mohou získat tento doklad v rámci školení. Toto osvědčení je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.

 

 Datum vydání: 23. 08. 2022         Datum poslední úpravy: 06. 09. 2022

© ČSTZ 2024