Novinky
Sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům pro plynová zařízení (TPG)
Podle rozsudku Městského soudu v Praze je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům (TPG), která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci rozsudku.
Celý článek naleznete zde>>>
Datum vydání: 16. 04. 2023         Datum poslední úpravy: 01. 05. 2023

© ČSTZ 2024