Novinky
Provolání
účastníků Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2023 – Třinec 7. a 8. listopadu 2023 k dodržování zákazu retroaktivního výkladu požadavků na vzdělání zákona č. 250/2021 Sb.

Účastníci školení vyzývají Ministerstvo práce a sociálních věcí a Technickou inspekci České republiky, aby se zdržely retroaktivní aplikace zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Retroaktivita spočívá v uplatňování nových požadavků na vzdělání jako podmínky pro připuštění ke zkoušce za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u stávajících revizních techniků.

 
Ke zkoušce tak nejsou připuštěni revizní technici, kteří splňovali všechny požadavky tehdy platných předpisů pro odbornou způsobilost (včetně požadavků na vzdělání), kterou prokazovali pravidelně složením zkoušek u organizace státního odborného dozoru. Jedná se často o dlouholeté odborníky, někdy i s praxí od roku 1978, kteří svou odbornou způsobilost prokazovali od roku 2005 opakovaně každých pět let. A nyní jen proto, že na maturitním vysvědčení nemají uvedeno číslo oboru podle právního předpisu platného od 1.7.2022 nebo vystudovali obor vyhovující tehdejším právním předpisům, nemohou pokračovat v činnosti, v níž jsou mnohdy špičkovými odborníky.
 
Tato retroaktivní aplikace je podle našeho názoru v rozporu s principy právního státu, které jsou popsány například v rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 215/94 (Sb.n.s.u. US Svazek č. 3, nález č. 30 str. 227): „Ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občana v právo. Tento postup zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. Jestliže tedy někdo jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této své důvěře zklamán.“
 
Zpracoval:
České sdružení pro technická zařízení, z. s.
Modřanská 96a/496
147 00 Praha 4
 
Pozn.: Podrobná argumentace, na jejímž základě bylo zpracováno Provolání, je uvedena v odborném stanovisku ČSTZ č. 267/2023 „Požadavky na vzdělání u přezkušování montérů a revizních techniků plynových zařízení“.


Datum vydání: 16. 11. 2023         Datum poslední úpravy: 28. 12. 2023

© ČSTZ 2024