Firemní členství
Firemní členství v ČSTZ
OD ROKU 2009

Charakteristika firmy podle počtu zaměstnanců a členský příspěvek za kalendářní rok:

Živnostník
(do 2 zaměstnanců)
1 000 Kč

Mikrofirma
(do 9 zaměstnanců)
1 500 Kč

Malá firma
(10 – 49 zaměstnanců)
2 500 Kč

Střední firma
(50 – 249 zaměstnanců) 
10 000 Kč

Velká firma
(250 a více zaměstnanců) 
20 000 Kč 

Vzdělávací zařízení, orgány a organizace státní správy a neziskového charakteru
1 Kč

Služby:

Kategorie Z: 
(500 Kč/kalendářní rok)

  • Periodikum Informační servis ČSTZ, tištěný – 4x ročně
  • Členské slevy na publikace vydávané ČSTZ
  • Členské slevy na semináře, školení, konference atp.

Kategorie I: 
(1 500 Kč/kalendářní rok)

 • Periodikum Informační servis ČSTZ, tištěný – 4x ročně
 • Členské slevy na publikace vydávané ČSTZ
 • Členské slevy na semináře, školení, konference atp.
 • Přístup na webové stránky ČSTZ − kategorie A: Odborná stanoviska, Periodikum IS ČSTZ, Speciály IS ČSTZ
 • Bezplatné poskytování odborných stanovisek k aplikaci předpisů

Kategorie II: 
(2 500 Kč/kalendářní rok)

 • Periodikum Informační servis ČSTZ, tištěný – 4x ročně
 • Členské slevy na publikace vydávané ČSTZ
 • Členské slevy na semináře, školení, konference atp.
 • Přístup na webové stránky ČSTZ − kategorie B: Odborná stanoviska, Periodikum IS ČSTZ, Speciály IS ČSTZ, Odborná literatura 
 • Přednostní bezplatné zpracování odborných stanovisek  k aplikaci předpisů
 • Možnost zveřejnění reklamy na webových stránkách ČSTZ se slevou

 

 Kategorie III: 
(5 000 Kč/kalendářní rok)

  • Periodikum Informační servis ČSTZ, tištěný – 4x ročně
  • Členské slevy na publikace vydávané ČSTZ
  • Členské slevy na semináře, školení, konference atp.
  • Přístup na webové stránky ČSTZ − kategorie B: Odborná stanoviska, Periodikum IS ČSTZ, Speciály IS ČSTZ, Odborná literatura 
  • Přednostní bezplatné zpracování odborných stanovisek  k aplikaci předpisů
  • Možnost zveřejnění reklamy na webových stránkách ČSTZ se slevou
  • Možnost zveřejnění informací firemního člena na webových stránkách ČSTZ
  • Zpracování technických řešení a odborných stanovisek k nim se slevou
  • Zpracování znaleckých posudků a expertíz technických zařízení se slevou

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ČLENSTVÍ V ČSTZ

 

 Datum vydání: 28. 06. 2005         Datum poslední úpravy: 28. 01. 2017

© ČSTZ 2018