Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 223/2017 – ČSTZ
Je možno instalovat plynový kotel o výkonu 100 kW do vyhrazeného prostoru skladu hutního materiálu?

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

 


Datum vydání: 07. 01. 2018         Datum poslední úpravy: 14. 01. 2018

© ČSTZ 2019