Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 228/2018 – ČSTZ
Je výrobce laboratorního stolu s rozvodem plynu povinen dát zákazníkovi prohlášení o shodě, nebo označit výrobek značkou CE?

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

 


Datum vydání: 11. 03. 2018         Datum poslední úpravy: 18. 03. 2018

© ČSTZ 2019