Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 254/2020 – ČSTZ
Kvalifikace svářečů při činnostech na plynových zařízeních podle TPG 702 01

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

 


Datum vydání: 14. 03. 2021         Datum poslední úpravy: 05. 04. 2021

© ČSTZ 2021