Ostatní
Problematika kontrol nepoužívaných - zrušených komínů
V posledním období se množí dotazy k problematice kontrol nepoužívaných - zrušených komínů a odvody spalin od plynových spotřebičů.
K této problematice sdělujeme stanovisko Českého sdružení pro technická zařízení:

 

  1. V případě, že Váš objekt má řadu nepoužívaných komínů doporučujeme postup podle ČSN 73 4201, čl. 3. 2. 12, kdy se za zrušený komín považuje komín, od kterého byl odpojen spotřebič a komínový průduch byl v sopouchu a v ústí uzavřen. Na takto zrušený komín se norma ČSN 73 4201 nevztahuje. V případě, že tento komín se pro odvod spalin již dále nepoužívá, lze ušetřit náklady za kontroly spalinových cest.
  2. K problematice odvodů spalin plynových spotřebičů vydalo České sdružení pro technická zařízení odborná stanoviska k provádění kontrol a revizí, které specifikuje řadu případů, jak postupovat v případě odvodů spalin od plynových spotřebičů – viz Odborné stanovisko ČSTZ OS 160/2013 a 165/2013 – PŘÍLOHA.
V případě, že máte zájem o podrobnější informace nejen o odvodech spalin, ale i o provozu plynových rozvodů v budovách, plynových spotřebičů a zejména o prevenci otrav ze spalin od plynových spotřebičů, potvrďte nám svůj zájem nezávazným přihlášením k semináři zde.

Přílohy ke stažení:
 Odborné stanovisko ČSTZ 160/2013
 Odborné stanovisko ČSTZ 165/2013

Na případné shledání se těší,
Jan Salavec
ČSTZDatum vydání: 04. 07. 2014         Datum poslední úpravy: 04. 07. 2014

© ČSTZ 2024