Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 4/2018
 
Úvodník
Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
 
Legislativa
Přehled vydaných právních předpisů...................4
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................4
Byly zpřísněny hygienické limity oxidu
uhelnatého v pracovním ovzduší..........................5
 
Informujeme
GAS 2019, Hradec Králové
26. a 27. března 2019...........................................5
 
Komentujeme
Nová norma na plnicí stanice na
zemní plyn............................................................6
 
Odborná stanoviska
1. Délka hadice...................................................11
2. Prostupy stoupaček........................................12
3. Restart kotle po výpadku
elektrické energie...........................................15
 
Technická zařízení
Oxid uhelnatý – tichý zabiják..............................16

 
Aktualizace: 09. 04. 2019

© ČSTZ 2024