Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 2/2020

OBSAH

Úvodník

Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
Informujeme
 
Revize TPG 704 01 a dalších předpisů v oblasti
odběrných plynových zařízení v budovách...........4
 
Celkové množství plynu spotřebovaného
v České republice v roce 2019.............................5
 
Legislativa
 
Přehled vydaných právních předpisů...................6
 
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................6
 
Přehled vydaných TPG a jejich změn
a oprav..................................................................6
 
Odborná stanoviska, dotazy a odpovědi
 
1. Lisované spoje na ocelových trubkách.............7
 
2. Měděné lisované potrubí ve větraném
světlíku.................................................................7
 
3. Provozní revize.................................................9
 
Výbuchy, požáry, otravy
 
Konkrétní otázky a závěry ze soudních
projednávání případů..........................................12

 
Aktualizace: 21. 07. 2020

© ČSTZ 2024