Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 4/2022
Úvodník
Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
 
Informujeme
Shromáždění Českého sdružení pro technická
zařízení.................................................................4
Školení GAS 2023 – Hradec Králové,
28. února a 1. března 2023..................................4
Školení ŘEKA 2022..............................................5
 
Legislativa
Přehled vydaných právních předpisů...................9
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................9
 
Odborná stanoviska, dotazy a odpovědi
1. Plynové světlé zářiče......................................10
2. Stanoviska TIČR A SÚIP................................13
 
Technická zařízení
Tvorba usazenin v domovních plynových
instalacích...........................................................16
Biometanová stanice v Litomyšli zahájila
zkušebníprovoz. „Zelený plyn“ bude vtláčet
do plynárenské sítě............................................17
Zákaz používání kotlů na tuhá paliva až v roce
2024? Vyměnit všechna stará zařízení se ani
tak nestihne........................................................18

 
Aktualizace: 23. 01. 2023

© ČSTZ 2024