Periodikum IS ČSTZ

Periodikum „Informační servis Českého sdružení pro technická zařízení“ je časopisem určeným členské základně ČSTZ. Jedná se o plnobarevný časopis v rozsahu minimálně 24 stran, vycházející 4x ročně. Obsahuje řadu informací z různých oblastí, např.

  • informace o činnosti sdružení
  • upozornění na novou legislativu
  • komentáře k novým předpisům
  • odborná stanoviska a odpovědi na dotazy
  • informace o nových technologiích

Je dodáván v rámci služeb členům (služby kategorií: Z, I, II, III a IV).
Na webovýc stránkách ČSTZ je k dispozici členům s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV vždy poslední a aktuální ročník periodika.

 IS ČSTZ 4/2018  
 IS ČSTZ 3/2018  
 IS ČSTZ 2/2018  
 IS ČSTZ 1/2018  
 IS ČSTZ 4/2017  
 IS ČSTZ 3/2017  
 IS ČSTZ 2/2017  
 IS ČSTZ 1/2017  
 IS ČSTZ 4/2016  
 IS ČSTZ 3/2016  
 IS ČSTZ 2/2016  
 IS ČSTZ 1/2016  

© ČSTZ 2019