Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 12. července 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
O nás
O nás

České sdružení pro technická zařízení je dobrovolné a otevřené společenství (podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 301/1992 Sb.), jehož členy se mohou stát sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 301/1992 Sb.), fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, podnikatelé, instituce a pracovníci v oboru technických zařízení.

Oblast působení Českého sdružení pro technická zařízení je území České republiky. Sídlem Českého sdružení pro technická zařízení je Praha.

Mezi základní cíle Českého sdružení pro technická zařízení patří pomoc jednotlivým členům při řešení společné problematiky a prosazování společných zájmů v oblasti technických zařízení tak, aby spolu s dodržováním platných právních a technických předpisů byly naplněny jejich cíle v rozvoji podnikání, ochraně spotřebitele, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů.

České sdružení pro technická zařízení plní dále úkoly při řešení společných otázek zúčastněných oborů a při prosazování společných zájmů těchto oborů např. vůči státním orgánům a organizacím a řeší vazby mezi těmito obory (problematika legislativní, problematika daňová, ochrana spotřebitele, problematika učňovského školství, tvorba technických předpisů apod.).

Jednotlivé oblasti činností jsou autonomně zabezpečovány v příslušných odborných sekcích zejména s využitím zkušeností odborníků, kteří v těchto sekcích pracují nebo s nimi spolupracují.

Členství v Českém sdružení pro technická zařízení je trojího typu:

 • individuální
 • firemní
 • spolkové

Základní cíle dosahuje ČSTZ vytvářením podmínek pro komplexní řešení problematiky technických zařízení (dále jen TZ) a zařízení souvisejících, zejména v následujících oblastech:

 • hájení a podpora profesních zájmů členské základny,
 • zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dní apod.,
 • pořádání kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost,
 • společný postup při tvorbě a připomínkování technických a legislativních předpisů,
 • prosazování zájmů technických oborů a řešení společných otázek technických zařízení
 • v oborech, které spolu vytvářejí společné vazby a souvislosti tak, aby spolu s dodržováním platných právních a technických předpisů byly naplněny cíle členů ČSTZ v rozvoji podnikání,
 • ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů,
 • společný postup při realizaci profesních záměrů členů sdružení v oblasti vzdělávání všech stupňů,
 • expertní a poradenská činnost, zpracovávání odborných posudků,
 • organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti za účelem řádného plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření sdružení,
 • spolupráce s ostatními sdruženími v České republice a v zahraničí.
   
 • te   Aktualizace: 25. 03. 2022
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |