Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
   Odborná literatura
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH
v otázkách a odpovědích

energeticky úsporné technologie ČÁST 5
NEPRODEJNÁ
Úvodní slovo autora
Ing. Jiří Buchta, CSc. – absolvent VŠCHT Pardubice, postgraduální studium
na VŠCHT Praha, kandidatura VŠCHT Praha – kandidátská práce „Aktivní
zajištění plynových kotelen proti výbuchu plynů“, soudní znalec Technické
obory různé se specializací plynová zařízení (topné a technické plyny),
v letech 1977–1978 inspektor státního odborného dozoru, 1978–1994 vedoucí
technického odboru Českého plynárenského podniku, v letech 1994–2005
jednatel a ředitel technické sekce společnosti GAS s.r.o., od roku 2005 dosud
předseda sekce plyn Českého sdružení pro technická zařízení.
Publikace „Technická zařízení v budovách v otázkách a odpovědích – Energeticky úsporné technologie
– Část 5“ navazuje na úspěšné vydání předchozích publikací v letech 2008 až 2011.
Publikace monitoruje progresivní a nové technologie v oblasti technických zařízení budov, a to včetně
zařízení, která bezprostředně na tato zařízení navazují jako je např. rozvody medií v budovách, vytápění,
strojů a zařízení, bezpečnostní techniku pro ochranu osob a majetku při úniku medií.
Obsahem této publikace jsou typová řešení, nové výrobky, technologie a postupy, které splňují
nejnáročnější požadavky na bezpečnost, spolehlivost, úspory energií, ekologii, design a jsou v současné
době dostupné na trhu. Informace jsou zpracovány formou seznámení s konkrétním produktem
či postupem, jeho stručným popisem a charakteristikou včetně technických dat. Informace jsou doplněny
řadou vyobrazení, tabulkami a grafy. U každé informace najde čtenář i konkrétní spojení na konkrétní
subjekt, kde může v případě zájmu získat další podrobné informace.
Součástí publikace jsou i velmi cenné informace z oblasti ekologie a úspory energií, které jsou
nepostradatelné pro konečná rozhodnutí o použití konkrétního výrobku a technologie.
Publikaci mohou využít ke své činnosti zejména:
● stavební a bytová družstva
● majitelé nemovitostí
● projektanti
● stavební úřady
● stavební a instalační firmy
● odborné střední a vysoké školy se zaměřením na technická zařízení budov
● poradenská střediska
● subjekty zajišťující správu a provoz objektů a zařízení
● odborné knihovny
● zastupitelé úřadů měst a obcí
● a další zájemci, kteří se přihlásí o publikaci na:
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496
147 00 Praha 4
tel.: 224 941 338, 224 941 298
fax: 224 941 338, 224 941 298
e-mail: cstz@cstz.cz
Po rozebrání nákladu publikace je možné dalším zájemcům poskytnout CD s obsahem této publikace.

8906
   Aktualizace: 14. 04. 2013
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |