Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 24. ledna 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborná stanoviska
Jak je možné, že na trhu lze stále zakoupit kotle v provedení B a že je plynoinstalatérské firmy stále montují?
Je to v souladu s platnými předpisy?
Ano, je. Při jejich instalaci se postupuje podle předpisů pro plynová zařízení (TPG 704 01, ČSN 07 0703).
Celé stanovisko>>>


Kominík smí údajně podle živnostenského zákona čistit plynové spotřebiče. Doposud se jednalo o činnost, kterou směl provádět pouze servisní technik s osvědčením od Technické inspekce ČR a školením výrobce spotřebiče.
Jak to tedy je?
K administrativní budově v areálu je přistavěn pilíř měření a regulace. Z něho pokračuje středotlaký plynovod s provozním tlakem 1 bar ocelovou trubkou DN 65 po stěně sklepu administrativní budovy, vystupuje z administrativní budovy a po fasádě druhé budovy je veden do venkovní plechové skříně regulace pro kotelnu, kde je tlak snížen na 2,1 kPa.
Je vedení tohoto středotlakého potrubí sklepem administrativní budovy, v níž nejsou instalovány plynové spotřebiče, v souladu s předpisy?
Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?
Požární preventista požaduje každoroční preventivní zkoušku funkčnosti protipožárních armatur FIREBAG. Odvolává se přitom na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). FIREBAG ovšem nemá reverzní funkci, tj. opětovné otevření po aktivaci. Zkouškou funkčnosti tak dojde k jejímu zničení. Má preventista pravdu nebo si vykládá uvedenou vyhlášku špatně?
Při provozní revizi v bytovém domě bylo zjištěno, že rozvody plynu v bytech jsou zhotoveny z měděného potrubí spojovaného měkkým pájením. Závada je hodnocena jako bránící bezpečnému provozu.
V jakém prostoru z hlediska větrání smí být instalovány spoje na domovním plynovodu, zejména pak spoje lisované?
Kdo zodpovídá za servis plynových spotřebičů ve lhůtách podle návodu výrobce?
Správcovská firma mi sdělila, že dle nového občanského zákoníku spadá servis do drobných oprav, které hradí vždy nájemník.
Někteří zákazníci od nás požadují plynové hadice s otočnou koncovkou, protože to prý požaduje s ohledem na bezpečnost nějaký předpis. Mám k tomu dvě otázky.
Existuje nějaký předpis vyžadující použití hadic s otočnými koncovkami?
Nesnižuje se použitím otočných koncovek životnost hadic?
Který předpis stanovuje kvalifikaci svářeče oceli a v jaké periodicitě musí být svářeč přezkušován?
(2/23)
nepřihlášen
  

30. 1. 2018

BRNO

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


31. 1. 2018

ZLÍN

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


1. 2. 2018

OSTRAVA

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


6. 2. 2018

HRADEC KRÁLOVÉ

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


7. 2. 2018

LIBEREC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


8. 2. 2018

PLZEŇ

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


13. 2. 2018

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


14. 2. 2018

HUMPOLEC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |