Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 18. června 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Ostatní
Problematika kontrol nepoužívaných - zrušených komínů
V posledním období se množí dotazy k problematice kontrol nepoužívaných - zrušených komínů a odvody spalin od plynových spotřebičů.
K této problematice sdělujeme stanovisko Českého sdružení pro technická zařízení:

 

  1. V případě, že Váš objekt má řadu nepoužívaných komínů doporučujeme postup podle ČSN 73 4201, čl. 3. 2. 12, kdy se za zrušený komín považuje komín, od kterého byl odpojen spotřebič a komínový průduch byl v sopouchu a v ústí uzavřen. Na takto zrušený komín se norma ČSN 73 4201 nevztahuje. V případě, že tento komín se pro odvod spalin již dále nepoužívá, lze ušetřit náklady za kontroly spalinových cest.
  2. K problematice odvodů spalin plynových spotřebičů vydalo České sdružení pro technická zařízení odborná stanoviska k provádění kontrol a revizí, které specifikuje řadu případů, jak postupovat v případě odvodů spalin od plynových spotřebičů – viz Odborné stanovisko ČSTZ OS 160/2013 a 165/2013 – PŘÍLOHA.
V případě, že máte zájem o podrobnější informace nejen o odvodech spalin, ale i o provozu plynových rozvodů v budovách, plynových spotřebičů a zejména o prevenci otrav ze spalin od plynových spotřebičů, potvrďte nám svůj zájem nezávazným přihlášením k semináři zde.

Přílohy ke stažení:
 Odborné stanovisko ČSTZ 160/2013
 Odborné stanovisko ČSTZ 165/2013

Na případné shledání se těší,
Jan Salavec
ČSTZ
   Aktualizace: 04. 07. 2014
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |